© 2013 Bränntorps gård all rights reserved

Vi har fått möjligheten att fortsätta renovera vårt fina magasin som vi kallar ” Festis” genom att vi kommer få ett projektstöd från Kustlandet Leader  Europeiska jordbruksfonden Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Projektet är att kunna göra ”magasinet” mer användbart och attraktivt att hyra hela året så att vi kan ta emot fler gäster, grupper, konferenser och därmed öka omsättningen och vinsten på gården.

Projektet består i att isolera vår festvåning som ligger på plan 3 i huset så att den blir användbar hela året, som det är nu har vi många förfrågningar men kan inte hyra ut pga att det är för varmt eller kallt.

Vi vill renovera entrén och isolera trapphuset, göra plats för ytterkläder mm

Projektet har påbörjats med att täcka in alla fina balkar som vi vill ha fortsatt synliga, täcka in golv mm . Vi har ett avtal med Thermo-Logic som sprutisolerar tak och väggar, därefter så ska allt målas eller byggas igen.


Nu är projektet färdigt i Dec 2019 och festvåningen kan användas året om.
Projekt ”Festis”